Uslovi korišćenja

    Registracija Korisnika

Registracija Korisnika za korišćenje Usluge vrši se u procesu online kupovine, odnosno kada Korisnik odluči kupiti određeni proizvod. Podaci prikupljeni od strane Korisnika prikupljaju se isključivo i samo u svrhu obavljanja online transakcije. PR Nikola Computers garantuje  Korisnicima da prikupljeni podaci neće biti korišćeni za bilo koju namenu osim omogućavanja online kupovine putem Nikola  Computers  web shop-a, bez prethodne dozvole Korisnika.
 

 Korisnik kupovinom, potvrđuje sledeće:

- da je u celosti upoznat i prihvata Uslove  korišćenja usluge PR Nikola Computers webshop-a.
- tačnost i potpunost u obrascu navedenih podataka, i daje saglasnost da PR Nikola Computers može, skladno odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, obrađivati lične  podatke naznačene u obrascu, za potrebe svojih evidencija i pružanja drugih usluga, obaveštavanja o novim proizvodima i uslugama i unapređenja usluga. PR Nikola Computers  navedene podatke može davati trećem licu u svrhu izvršavanja Usluge dostave, zaštite interesa korisnika PR Nikola Computers usluga i  sprečavanja eventualnih zloupotreba.
 

Garancija kvaliteta

PR Nikola Computers  garantuje za kvalitet svih proizvoda iz ponuđenog asortimana. Za sve proizvode pod garancijom važe pravila koja su navedena u garantnom listu.Garancija ne važi u slučaju kvara nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe , nestručne ugradnje kao i fizičkog oštećenja koji je prouzrokovan od strane kupca.
 

 Ostali uslovi

PR Nikola Computers zadržava pravo količinskog ograničenja kupovine artikala u specijalnoj ponudi web shop-a. Uslovi ograničenja (količina i rok).
PR Nikola Computers  nije obavezan o ograničenju specijalno obavestiti kupca, osim kroz ponuđenu količinu na web stranicama web shopa.
PR Nikola Computers se u potpunosti odriče svake odgovornosti za šetu koja može nastati Korisniku i trećem licu:u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja SZTR Nikola Computers web shop-a, osim ako šteta nije nastala krivicom PR Nikola Computers -a.
PR Nikola Computers neće odgovarati za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske konekcije prilikom korišćenja web stranica i popratnih usluga.
Sporni slučajevi rešavaće se u skladu s odredbama važećeg Zakona o elektronskoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na Internet trgovinu.
 

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje PR Nikola Computers web shop-a podrazumeva saglasnost kupaca sa svim navedenim na ovoj stranici.
PR Nikola Computers je u obavezi da se pridržava svega navedenog, a eventualne izmene postojećih uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani naše Internet prodavnice i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim kupcima, tj, korisnicima.